Werkwijze

De stijl is open en transparant. Dubbele bodems van de therapeut of cliënten verhinderen een effectieve therapeutisch relatie. 

In het eerste gesprek wordt naar uw klachten gevraagd en een hulpvraag gedefinieerd. In het vervolg van de behandeling wordt de diagnose, behandeldoel en een plan van aanpak besproken.


Regelmatig wordt aandacht besteed aan de vraag of u zich voldoende gerespecteerd voelt, of het gesprek is gegaan waarover u het wilde hebben, of de aanpak van de behandelaar aansluit op wat u nodig heeft en of er voldoende resultaat wordt geboekt in de richting van het gewenste behandeldoel. Op die manier streeft uw therapeut er naar om zichzelf zo snel mogelijk overbodig te maken.