Verwijzing

De ons opgelegde manier van verwijzen is als volgt: u geeft het vermoeden van een DSM classificatie aan en verbindt daaraan een verwijzing voor:

 1. Gespecialiseerde GGZ, bij patiënten die eerder behandeld zijn geweest of met complexere vraagstukken kampen.
  Bij gespecialiseerde GGZ hoeft u geen behandelduur aan te geven.

 2. Basis GGZ met een behandelduur van 300 / 500/ of 750 minuten.

Hieronder vindt u een format dat u bij een verwijzing kunt gebruiken.

Verwijsbrief Psychotherapie

 

Van:   Verwijzende huisarts:
           AGB code huisarts:


Aan:   Botshol Psychotherapie,
           Drs. H. Pijning, arts/psychotherapeut
           Botsholsedijk 16
           3646 AB Waverveen, tel 06-39702220

Plaats en datum


Betreft:    
Geboortedatum,  BSN:

Geachte collega,

Bovengenoemde patiënt heeft de volgende klachten:

De vermoedelijke DSM classificatie is

Ik verwijs patiënt voor:

 • Gespecialiseerde GGZ omdat er de volgende complicerende factoren / risico’s zijn zoals:
  - Comorbiditeit op As I of II,
  - Onvoldoende effect van voorgaande GGZ behandeling,
  - Complexe somatische problematiek op As III,
  - Complexe psychosociale problematiek op As IV,
  - Het risico op verwaarlozing van zelf of naasten,
  - Suïcide,
  - Decompensatie,
  - Geweld,
  - Kindermishandeling,
  - Automutilatie.

 • Generalistische GGZ, mijn inschatting van de behandelingsduur is:
  - kort   (300 min.)- middel   (500 min.)- lang  (750 min.)- chronisch   (750 min. per jaar)

 

Vriendelijke groet,