Verwijzing

De ons opgelegde manier van verwijzen is als volgt: u geeft het vermoeden van een DSM classificatie aan en verbind daaraan een verwijzing voor:

 1. Gespecialiseerde GGZ, bij patiënten die eerder behandeld zijn geweest of met complexere vraagstukken kampen.
  Bij gespecialiseerde GGZ hoeft u geen behandelduur aan te geven.

 2. Basis GGZ met een behandelduur van 300 / 500/ of 750 minuten.

 

Hieronder vindt u een format dat u bij een verwijzing kan gebruiken.


Verwijsbrief Psychotherapie

Van:   Verwijzende huisarts:
           AGB code huisarts:


Aan:   Botshol  Psychotherapie,
           Drs. H. Pijning, arts/psychotherapeut
           Botsholsedijk 16
           3646 AB Waverveen, tel 06-39702220

Plaats en datum


Betreft:    
Geboortedatum,  BSN:

Geachte collega,

Bovengenoemde patiënt heeft de volgende klachten:

De vermoedelijke DSM classificatie is

Ik verwijs patiënt voor:

 • Gespecialiseerde GGZ omdat er de volgende complicerende factoren/ risico’s zijn zoals:
  comorbiditeit op As I of II / onvoldoende effect van voorgaande GGZ behandeling / complexe somatische problematiek op As III /  complexe psychosociale problematiek op As IV/  het risico op verwaarlozing van zelf of naasten / suïcide / decompensatie, /geweld / kindermishandeling / automutilatie

 • Generalistische GGZ, mijn inschatting van de behandelingsduur is:
  • kort   (300 min.)
  • middel   (500 min.)
  • lang  (750 min.)
  • chronisch   (750 min. per jaar)

 

Vriendelijke groet,