Beroepscode

Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.
In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.
De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscode voor psychotherapeuten, geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).