Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de manier waarop het contact met uw therapeut verloopt vragen wij u dit met hem te bespreken. Tegen de verwachting in blijkt achteraf vaak dat het bespreken van uw onvrede veel oplevert. Het kan gebeuren dat u er met hem niet uitkomt. In die gevallen kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP.

Klik hier voor een toelichting op deze klachtenregeling.


De klachtencommissie van de LVVP behandelt vooral klachten over de bejegening of verschil van mening over nota’s.

 

Bij geschillen kunnen patiënten zich melden bij de klachtencommissie van de LVVP.

Contactgegevens zijn: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl


Ernstige klachten kunnen worden ingediend bij de Regionale Tuchtcolleges www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.


Voor problemen met uw zorgverzekeraar kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen www.skgz.nl.